aýlar - months - les mois

Türkmençe [modern] [ancient] English français
Türkmenbaşy Ýanwar January janvier
Baýdak Fewral February février
Nowruz Mart March mars
Gurbansoltan Aprel April avril
Magtymguly Maý May mai
Oguz Iýun June juin
Gorkut Iýul July juillet
Alp Arslan Awgust August août
Ruhnama Sentýabr September septembre
Garaşsyzlyk Oktýabr October octobre
Sanjar Noýabr November novembre
Bitaraplyk Dekabr December décembre

seasons - les saisons

Türkmençe English français
bahar Spring le printemps
tomus Summer l'été
güÿz Autumn l'automne
gysh Winter l'hiver